วง /

คำนาม

  • กระดาษอย่างเป็นทางการให้โดยรัฐบาลหรือ บริษัท เพื่อแสดงว่าคุณได้ยืมเงินที่พวกเขาจะจ่ายกลับไปยังอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ประโยคตัวอย่าง I เงินลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์
เมื่ออัตราดอกเบี้ยธนาคารต่ำพันธบัตรรัฐบาลมักจะมีการลงทุนทางเลือกที่ดีที่สุด
 
Menu