əvɔɪdns tks

คำนาม

  • กำลังทำงานอยู่ภายในกฎหมายเพื่อลดภาษีที่คุณเป็นหนี้
ประโยคตัวอย่าง : ริชาร์ดได้เปลี่ยนจริงๆ - on บัญชีที่เชี่ยวชาญในการหลีกเลี่ยงภาษีสำหรับผู้ประกอบอาชีพด้วยตนเอง
 
Menu