วลี

  • โปรแกรมที่ช่วยในการป้องกันไม่ให้หน้าต่างไม่พึงประสงค์ไม่ให้ปรากฏบนหน้าจอของคุณ
ประโยคตัวอย่าง : Windows 7 มีในตัวป้องกันป๊อปอัพเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของ
 
Menu