วลี

  • เมื่อทั้งสองหน่วยงานมีการสื่อสารกับแต่ละอื่น ๆ และพวกเขาไม่ต้องการให้บุคคลที่สามเพื่อฟังการสื่อสารของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ต้องการที่จะส่งไปข้อความของพวกเขาในลักษณะที่ไม่มีผู้อื่นสามารถเข้าใจข้อความของพวกเขา
ประโยคตัวอย่าง : ผมมีคอมพิวเตอร์สองเครื่องและใช้เดียวสำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัยเช่นเดียวกับธนาคารออนไลน์และอื่น ๆ อีกหนึ่งสิ่งใด
เว็บไซต์ที่รวมรายละเอียดดังกล่าวไว้เป็นชื่อและที่อยู่อีเมลควรใช้การสื่อสารที่ปลอดภัย
 
Menu