/ ˌɔː. θər.aɪzeɪ.ʃən /

คำนาม

  • แนวคิดของการเข้าถึงทรัพยากรอินเทอร์เน็ตอนุญาตให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้พวกเขา
ประโยคตัวอย่าง : ขออภัยคุณไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าสู่ฟอรั่ม กรุณาลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ใหม่
เฉพาะตัวเองและจอห์นมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์
 
Menu