/ ɪnfekt /

คำกริยา

  • เพื่อส่งผ่านโปรแกรมที่เป็นอันตรายจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกหรือภายในไฟล์ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน
ประโยคตัวอย่าง : เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะลดลง มันถูกติดเชื้อโดยไวรัส
ไวรัสคอมพิวเตอร์อาจมองไม่เห็นแฝงตัวในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเรียกร้องขึ้นและการติดไวรัสของแต่ละเครื่องในการเปิดไฟล์ข้อมูล
 
Menu