/ vaɪərəs. /

คำนาม

  • โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำสำเนาของตัวเองและมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามปกติ
ประโยคตัวอย่าง : ฉันไม่สามารถแม้แต่จะเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของฉันอีกต่อไป ฉันคิดว่ามันจะต้องมีการติดเชื้อไวรัส
อย่าเปิดไฟล์แนบอีเมลหากคุณไม่ทราบว่าใครเป็นคนจาก มันอาจมีไวรัส
 
Menu