วลี

  • ชุดของกฎหมายระเบียบและวิธีปฏิบัติที่กำหนดวิธีการบริหารจัดการองค์กรปกป้อง, และแจกจ่ายข้อมูลที่สำคัญผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต
ประโยคตัวอย่าง : ถ้ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเว็บไซต์ที่จะรักษาความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งหมดของนโยบายการรักษาความปลอดภัยจะใช้บังคับโดยกลไกที่มีความแข็งแรงพอ
เป็นเว็บไซต์ของเรามีประสบการณ์การละเมิดการรักษาความปลอดภัยจำนวนล่าสุดของเรากำลังพัฒนานโยบายการรักษาความปลอดภัยใหม่
 
Menu