กริยาวลี

  • เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์โดยการพิมพ์ชื่อของคุณ (หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน)
ประโยคตัวอย่าง : กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
หลังจากที่คุณได้เข้าสู่ระบบแล้วคลิกที่"บัญชีของฉัน."
 
Menu