ศ. ˌlnsər

คำนาม

  • คนที่แสวงหาชีวิตของพวกเขาโดยการขายงาน / บริการของตนกับนายจ้างหรือ บริษัท ที่แตกต่างกันได้โดยไม่ต้องทำสัญญา (ระยะยาว)
ประโยคตัวอย่าง : ในฐานะนักแปลอิสระคุณจะไม่สามารถที่จะขี้เกียจและเพียงแค่รอคำสั่งซื้อเข้ามา -- คุณจริงๆต้องมีการรุก
 
Menu