dvaɪs

คำนาม

  • คำแนะนำที่ใครบางคนเสนอความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำหรือวิธีการที่คุณควรกระทำในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง
ประโยคตัวอย่าง : ฉันต้องการซื้อบางส่วนซึ่งคำแนะนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ซาร่าห์ให้ผมบางคำแนะนำที่ดี
 
Menu