วลี

  • คนที่ไม่ทำงานต้องแรงหรือความสามารถทางกายภาพมากกว่างานในสำนักงาน
ประโยคตัวอย่าง : พิตเป็นเมืองเหล็ก, ประชากรส่วนใหญ่โดยคนงานคอสีฟ้า
บลูคอคนงานมีแนวโน้มที่จะได้รับมากน้อยกว่ามืออาชีพที่มีฝีมือ
 
Menu