/ pəfɔː. mənt s əpreɪ.zəl /

นามวลี

  • เมื่อพนักงานพบกับผู้จัดการหรือนายจ้างเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของพวกเขามีวัตถุประสงค์และความต้องการในการทำงาน
ประโยคตัวอย่าง : ฉันกังวลมากเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติของฉันในวันพรุ่งนี้
ประเมินผลการปฏิบัติของผมดีขึ้นกว่าที่คาดไว้
 
Menu