dɪskrɪp.ʃəndʒɒb / /

คำนาม

  • รายการของความรับผิดชอบที่คุณมีหน้าที่ที่คุณคาดว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานของคุณ
ประโยคตัวอย่าง : คุณได้เสร็จสิ้นการเขียนรายละเอียดงานในตำแหน่งใหม่นี้หรือไม่
ตามรายละเอียดงานของฉันฉันไม่รับผิดชอบต่อการบัญชีเก่า
 
Menu