/ ถูกคุมขัง. ʃən /

คำนาม

  • ผลรวมของเงินที่จ่ายเป็นประจำโดยรัฐบาลหรือ บริษัท เอกชนให้กับบุคคลที่ไม่ทำงานอีกต่อไปเพราะพวกเขาจะเก่าเกินไปหรือพวกเขาได้กลายเป็นไม่ดี
ประโยคตัวอย่าง : พวกเขาพบมันยากที่จะอยู่บนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของพวกเขา
ฉันดีใจที่ฉันหยิบเอาเงินบำนาญส่วนตัวเมื่อผมยังเด็ก
 
Menu