วลี

  • ถ้าคุณใช้เวลาเกษียณอายุก่อนคุณหยุดทำงานก่อนวัยเกษียณปกติและโดยทั่วไปจะได้รับเงินบำนาญของ บริษัท ของคุณ (ทั้งหมดหรือบางส่วนของมัน) ช่วงต้น
ประโยคตัวอย่าง : เขาเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นสำหรับปี 10 และขณะนี้การเกษียณอายุก่อนกำหนดที่ 40 อายุของ!
ถ้าผมโชคดีที่ บริษัท จะนำเสนอผมเกษียณอายุก่อนกำหนด
 
Menu