rɪtaɪə.mənt / /

คำนาม

  • เมื่อคุณลาออกจากงานของคุณและหยุดการทำงานโดยปกติจะเพราะคุณเป็นเก่า
ประโยคตัวอย่าง : วัยเกษียณสำหรับผู้ชายในสหราชอาณาจักรเป็น 65
เราขอให้คุณและมีความสุขเกษียณอายุยาว
 
Menu