วลี

  • เพื่อให้คนออกจากงานของพวกเขาเพราะพวกเขาจะไม่จำเป็นในการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ บริษัท
ประโยคตัวอย่าง : เพื่อให้ บริษัท มีชีวิตอยู่ครึ่งหนึ่งของแรงงานจะถูกทำซ้ำซ้อน
เป็น บริษัท ที่ไม่มีผลกำไรค่อนข้างน้อยพนักงานจะต้องมีการทำซ้ำซ้อน
 
Menu