/ dɪsmɪs.əlʌnfeər /

วลี

  • การกระทำของนายจ้างเมื่อการบอกเลิกการจ้างงานของพนักงานที่ขัดกับความต้องการของประเทศทางกฎหมายแรงงาน
ประโยคตัวอย่าง : ศาลบังคับ บริษัท จะจ่าย 45,000 $ สำหรับเธอเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
ถ้าคุณรู้สึกว่า บริษัท ยังไม่ได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้องสำหรับยิงคุณคุณสามารถเรียกร้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
 
Menu