/ pɜː ks /

คำนาม

  • สิ่งพิเศษเช่นเงินหรือสินค้าที่คุณจะได้รับเนื่องจากการงานของคุณ
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท รถและโทรศัพท์มือถือคือบางส่วนของ perks ที่มาพร้อมกับงาน
หนึ่งใน perks สำคัญของที่ทำงานให้กับสายการบินจะลดหรือฟรีการเดินทาง
 
Menu