/ kwɒl.ɪ.fɪkeɪ.ʃənsˌ /

คำนาม

  • ระเบียนอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าคุณจบหลักสูตรการฝึกอบรมหรือมีทักษะที่จำเป็นและอื่น ๆ
ประโยคตัวอย่าง : คุณจะไม่ได้งานที่ดีถ้าคุณไม่ได้มีคุณสมบัติใด
คุณมีคุณสมบัติใด ๆ ในการเก็บหนังสือ?
 
Menu