dʒɒb.ʃeər / /

คำกริยา

  • แบ่งหน้าที่และการจ่ายเงินของคนงานระหว่างคนสองคนที่ทำงานในเวลาที่แตกต่างกันในระหว่างวันหรือสัปดาห์
ประโยคตัวอย่าง : สภาเมืองเป็นกำลังใจ jobsharing เพื่อให้ง่ายสำหรับผู้ปกครองของเด็กที่จะทำงาน
เนื่องจากการส่งคนงานของเรามีแม่ที่แต่งงานแล้วเราต้องการจะสนับสนุนให้ jobsharing
 
Menu