วลี

  • เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาส
ประโยคตัวอย่าง : ฉันตัดสินใจที่จะนัดหยุดงานในขณะที่เหล็กร้อนและนำไปใช้สำหรับงานทันทีที่มันถูกโฆษณา
 
Menu