วลี

  • ให้นับหรือบันทึกของบางสิ่งบางอย่าง
ประโยคตัวอย่าง : เราได้รับการพยายามที่ดีในการติดตามจำนวนผู้เข้าชมของศูนย์ที่
 
Menu