วลี

  • ที่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่สูญเสียทางการเงิน
ประโยคตัวอย่าง : ทุกอย่างในการขาย แต่ที่สูญเสียดังนั้นราคาถูกต่ำมาก
 
Menu