ləˌkeɪt

คำกริยา

  • เพื่อระบุตำแหน่งที่บางสิ่งบางอย่าง (แหล่งข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง) จะไป
ประโยคตัวอย่าง : พวกเขามีการจัดสรร 50 ล้านดอลลาร์สำหรับการวิจัยและพัฒนา
 
Menu