วลี

  • เพื่อเลือกสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนืออื่นและไม่พึ่งพาตัวเลือกหลายตัวในเวลาเดียวกัน
ประโยคตัวอย่าง : เขาจริงๆเขาใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้าที่หนึ่งและตัดสินใจที่จะออกทุกตลาดอื่น ๆ และมีสมาธิ แต่เพียงผู้เดียวในอินเดีย
 
Menu