ɪnsɒlvənt

คำคุณศัพท์

  • ไม่สามารถที่จะชำระหนี้
ประโยคตัวอย่าง : เพื่อหลีกเลี่ยงการล้มละลายกลายเป็นเขาตัดสินใจที่จะเปิดบัญชีออมทรัพย์
 
Menu