วลี

  • มาเพื่อหยุดการในกระบวนการ
ประโยคตัวอย่าง : การขยายตัวของ บริษัท ของเขามาต้องหยุดชะงักเมื่อหนึ่งในพนักงานของเขายักยอกมาก
 
Menu