วลี

  • จะต้องสมเหตุสมผล
ประโยคตัวอย่าง : แม้จะประสบความสำเร็จอย่างฉับพลันของเขาอย่างมากในธุรกิจเขาจัดการเพื่อให้เท้าของเขาอยู่บนพื้นดิน
 
Menu