sɪmɛnt

คำกริยา

  • เพื่อให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
ประโยคตัวอย่าง : หลังจากปีของความร่วมมือในโครงการที่แตกต่างกันเรายึดความสัมพันธ์ของเราโดยการลงนามสัญญาใหม่
 
Menu