rɪlaɪəbəl

คำคุณศัพท์

  • บางสิ่งบางอย่างหรือใครสักคนที่สามารถจะไว้วางใจและเชื่อถือได้
ประโยคตัวอย่าง : สิ่งที่เราต้องการจะทำต่อไปคือการออกแบบเครือข่ายที่เชื่อถือได้สูงและเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งของเราได้ที่สุดท้าย
 
Menu