frɔd

คำนาม

  • บางคนโกงการกระทำที่มีจุดประสงค์ของสิ่งที่ได้รับ (ผลิตภัณฑ์, ฯลฯ เงิน) โดยผิดกฎหมาย
ประโยคตัวอย่าง : เขามีส่วนร่วมในการโกงพันล้านดอลล่าหนึ่ง
 
Menu