flɛksəbəl

คำนาม

  • ความสามารถในการงอการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวโดยไม่ต้องทำลาย
ประโยคตัวอย่าง : ในช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีความยืดหยุ่น
 
Menu