teɪkoʊnərʃɪpˌ

วลี

  • ถ้าคุณถูกขอให้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณต้องได้รับการอย่างจริงจังเกี่ยวกับชิ้นงานและเป็นความรับผิดชอบเต็มที่กับมัน
ประโยคตัวอย่าง : ฉันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับคุณไปจริงๆเป็นเจ้าของโครงการนี้ -- ไม่มีใครคนใดมีทักษะความรู้หรือเวลาที่จะได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
 
Menu