วลี

  • วลีนี้ใช้เพื่ออธิบายบางสิ่งบางอย่างที่ทันสมัย​​มากและใช้ความคิดล่า​​สุดและวิธีการ
ประโยคตัวอย่าง : แผงควบคุมทั้งหมดใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและมีการพิจารณารัฐ - of - the - art
 
Menu