/ noʊzʃɑrp /

คำคุณศัพท์

  • คนที่มีความคมชัด - nosed เป็นสิ่งที่ดีที่เกี่ยวกับเงิน
ประโยคตัวอย่าง : ท่านยังไม่ได้เป็นอุดมด้วยโชค เขาแหลม - nosed นักธุรกิจมาก
 
Menu