/ ɪntʊdɪp /

สำนวน

  • ที่จะใช้จ่ายส่วนหนึ่งของเงินที่บันทึกไว้
ประโยคตัวอย่าง : ฉันเคยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเงินออมของฉันต้องจ่ายสำหรับการซ่อมแซมพาร์ทเมนต์
 
Menu