/ baɪskreɪp /

สำนวน

  • ในการจัดการที่จะอยู่บนเงินน้อยมาก
ประโยคตัวอย่าง : เขาสูญเสียงานของเขาเพื่อให้ครอบครัวมีการขูดโดยที่ $ 150 ต่อสัปดาห์
 
Menu