สำนวน

  • จ่ายสำหรับบางสิ่งบางอย่างซึ่งโดยปกติจะสิ่งที่คุณเลือกที่จะไม่ต้องจ่าย
ประโยคตัวอย่าง : ฉันเป็นกิ่งก้านออกสิบชานสำหรับ / เกี่ยวกับตั๋ว
ผมไม่สามารถโน้มน้าวให้เขาแยกออกเพื่อใหม่
 
Menu