สำนวน

  • จะใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนมาก
ประโยคตัวอย่าง : มันไม่ได้เป็นวันหยุดทุกวันคุณวางเค้าโครง $ 6000 บน
เขาเพิ่งวางออก $ 3,000 ในโทรทัศน์ HD ใหม่
 
Menu