kɜrənt

คำคุณศัพท์

  • ปัจจุบันเป็นคำคุณศัพท์หมายของเวลาในขณะนี้หรือปัจจุบัน
ประโยคตัวอย่าง : คุณเห็นปัญหาในปัจจุบันของนิตยสารโวค?
'เจ้าคำว่า'ไม่อยู่ในการใช้งานปัจจุบัน
 
Menu