leɪtər

คำคุณศัพท์

  • ต่อมาเป็นรูปแบบที่เปรียบเทียบของคำคุณศัพท์ปลายความหมาย (สิ่งที่เกิดขึ้นหรือถูก) ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาของเวลา
ประโยคตัวอย่าง : เจนนี่กล่าวว่าเธอต้องการจะเข้าร่วมการประชุมในภายหลัง
เขามาถึงช้ากว่าที่คาดเล็กน้อย
 
Menu