fɔrməli

คำกริยาวิเศษณ์

  • อย่างเป็นทางการตามคำคุณศัพท์วิเศษณ์อย่างเป็นทางการซึ่งจะอธิบายภาษา, เสื้อผ้าและพฤติกรรมที่ร้ายแรงและถูกต้องคือ
ประโยคตัวอย่าง : เขาก็แต่งอย่างเป็นทางการในชุดสูทสีเทา
ครูหัวทักทายพวกเราอย่างเป็นทางการ
 
Menu