prɪnsəpəl

คำนาม

  • หลักการเป็นความคิดขั้นพื้นฐานหรือกฎที่จะอธิบายหรือควบคุมวิธีการบางอย่างเกิดขึ้นหรือทำงาน
ประโยคตัวอย่าง : หลักการของระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญที่ชาวอเมริกัน
ผมเห็นด้วยกับคุณในหลักการ แต่ฉันคิดว่ามันจะยากที่จะประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติ
 
Menu