วลี

  • เรียกว่าจบการทำงานคือการหยุดทำอะไรบางอย่างหรือใครบางคนว่าเห็นด้วยกับหนี้ที่ได้รับการชำระเงินและที่ไม่มีใครเป็นหนี้อะไรมาก
ประโยคตัวอย่าง : ฉันคำนวณเราเป็นหนี้คุณเรื่องเดียวกันกับที่คุณเป็นหนี้เรา ทำไมเราไม่เพียงแค่เรียกมันว่าลาออก?
ฉันจ่ายเงินสำหรับช้อปปิ้งของสัปดาห์ที่ผ่านมาและที่คุณจ่ายสำหรับสัปดาห์นี้ได้ดังนั้นเราจะเรียกมันหยุดทำงาน
 
Menu