วลี

  • เงิน spinner คือผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมที่ผลิตเงินจำนวนมาก
ประโยคตัวอย่าง : นิตยสารเป็นเงิน spinner สำหรับไม่กี่ปีจนอินเทอร์เน็ตกลายเป็นที่นิยม
iPod ที่ได้รับความจริงตัวเงินตัวทองสำหรับแอปเปิ้ล
 
Menu