วลี

  • ถ้ามีคนจะได้รับการจับมือโกลเด้นมักจะชำระเงินขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเมื่อพวกเขาออกจากงานของพวกเขาทั้งเมื่อนายจ้างของพวกเขาได้ขอให้ออกหรือเมื่อมีการออกจากที่ชีวิตสิ้นการทำงานของพวกเขา, เป็นรางวัลที่ได้นานนัก หรือบริการที่ดีในงานของพวกเขา
ประโยคตัวอย่าง : ทิมถูกบังคับให้ออกจากงานของเขา แต่เขาได้รับการจับมือโกลเด้นเป็นคนใจกว้างมาก
เขาได้รับการจับมือกันของโกลเด้น 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯเมื่อเขาออกหลังจากที่ได้ทำงานกับ บริษัท เป็นเวลา 40 ปี
 
Menu