วลี

  • ในการปรุงอาหารหนังสือคือการเปลี่ยนหมายเลขทุจริตในบัญชีขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะขโมยเงินจากมันหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี บริษัท
ประโยคตัวอย่าง : บัญชีของตนได้อย่างสมบูรณ์ปลอม พวกเขาได้รับหนังสือการทำอาหารสำหรับปี
บริษัท ของเขาไม่เคยจ่ายภาษีใด ๆ ฉันสงสัยว่าพวกเขากำลังทำอาหารหนังสือ
 
Menu