วลี

  • ในการดำเนินการค้าคำรามคือการขายสินค้าจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว
ประโยคตัวอย่าง : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสำเร็จ เรากำลังทำค้าคำรามอยู่ในนั้น
มันเป็นวันที่มีแดดร้อนและไอศครีมผู้ขายได้กระทำการค้าคำราม
 
Menu